Το χρυσόψαρο (Carassius auratus) και η πεταλούδα (Carassius gibelio), είναι συγγενικά είδη που έχουν προέλευση την κεντρική και ανατολική Ασία. To χρυσόψαρο πωλείται σχεδόν σε όλα τα κεντρικά pet shops της χώρας και προφανώς είναι πολύ εύκολο να διεισδύσει σε φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα αφού συχνά απελευθερώνεται από οικιακά ενυδρεία πολιτών.

Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί σε αρκετούς φυσικούς και τεχνητούς υγρότοπους και σε μικρούς ταμιευτήρες κοντά σε πόλεις όπως: στον Βοιωτικό Κηφισό, στην Λίμνη Υλίκη, στην λίμνη Κουρνά στην Κρήτη, στον ταμιευτήρα στο Πέζι Ικαρίας κ.ο.κ. Σε ορισμένους ταμιευτήρες φραγμάτων και σε αρδευτικά κανάλια στην Κρήτη και την Κύπρο σχηματίζει πολύ μεγάλους πληθυσμούς ενώ συχνά παρατηρούνται μαζικοί θάνατοι ατόμων του είδους σε περιόδους ξηρασίας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι  σε αυτούς τους ταμιευτήρες το είδος αποτελεί τροφή για πολλά μεταναστευτικά πουλιά αλλά και άλλα ζώα.

Συμπερασματικά, δεν γνωρίζουμε αν δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα σε άλλα είδη ψαριών, ενδεχομένως όμως να δημιουργεί παρόμοια προβλήματα με την πεταλούδα, χωρίς όμως να γίνεται το κυρίαρχο είδος στα οικοσυστήματα όπως η συγγενική πεταλούδα. Δυστυχώς ο έλεγχος αυτών τον ψαριών είναι πολύ δύσκολος αφού εγκατασταθούν.  

Μέχρι πρόσφατα, τα δύο είδη αγριοχρυσόψαρων – C. auratus και C. gibelio συνήθως συγχέονταν στη ιχθυολογική βιβλιογραφία, ιδίως λόγω της χρήσης τους ως υποείδη του χρυσόψαρου (C. auratus). Η άγρια μορφή του χρυσόψαρου δεν έχει συνήθως χρυσό-πορτοκαλή χρώμα – είναι γκρί-καφέ όπως η πεταλούδα (C. gibelio). Για αυτούς τους λόγους είναι δύσκολο να ξεχωριστούν οι άγριοι πληθυσμοί χρυσόψαρου από την πεταλούδα χωρίς προσεκτική ανάλυση μορφομετρικών χαρακτηριστικών ή και γενετική ανάλυση. Η γενετική ανάλυση στους πληθυσμούς της Ελλάδας έχει αποδείξει ότι υπάρχουν όχι μόνο υβρίδια του είδους αλλά και άλλο ένα άλλο ξενικό συγγενικό είδος – το αγριοχρυσόψαρο της Ιαπωνίας (Carassius langsdorfii).