Συνεισφορά στη γνώση

Παρά την πολιτική βούληση της Ε.Ε., των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και φυσικά τους κινδύνους που διατρέχει η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων, η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποτύπωσης και καταγραφής των ξενικών και των αλλότοπων ειδών στα εσωτερικά ύδατα.

Οποιαδήποτε καταγραφή υπάρχει στα οικοσυστήματα των λιμνών/ποταμών/υγροτόπων αποτελεί πάρεργο σε ήδη ολοκληρωμένα προγράμματα είτε διαφορετικής θεματολογίας, είτε μικρής έκτασης. Αντίστοιχα, δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αλλόχθονων ψαριών σε χωροκατακτητικά ή μη στην χώρα, ενώ κατ’ επέκταση δεν έχει γίνει κανένας προσδιορισμός της επικινδυνότητάς τους.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ InAquatic

ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η χρηστική αξία του InAquatic μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ως προς την αντιμετώπιση των αυξανόμενων οικολογικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από τα ξενικά και αλλότοπα είδη ψαριών, όπως επίσης και ως προς τα προβλήματα άσκησης πολιτικής. Η ειδοποιός διαφορά των χωροκατακτητικών ειδών που έχουν εισβάλλει στις θάλασσες μας -και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να εισβάλλουν- έναντι αυτών που έχουν εισαχθεί στα οικοσυστήματα των λιμνών/ποταμών/υγροτόπων της χώρας είναι ότι το πρόβλημα στα εσωτερικά ύδατα μπορεί να ελεγχθεί και να περιοριστεί σημαντικά. Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών φορέων από καταρτισμένα επιστημονικά ιδρύματα της χώρας, δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία να προλάβει την εισαγωγή νέων επικίνδυνων ψαριών, καθώς και την περαιτέρω εξάπλωση ήδη εγκατεστημένων πληθυσμών σε νέα οικοσυστήματα.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Θα συμβάλει στην τεκμηριωμένη κατάρτιση ενός πρώτου καταλόγου χωροκατακτητικών ψαριών ενωσιακού ενδιαφέροντος που ήδη επιχειρείται στα πλαίσια του Κανονισμού 1143/2014 Ε.Ε. για όλα τα εισβολικά  είδη, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που στην χώρα μας δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί. Κατ’ επέκταση θα βοηθήσει και στην προτεραιοποίηση των σημαντικών περιοχών της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων της χώρας ως προς την τρωτότητα σε πιθανές εισαγωγές εισβολικών  ψαριών. Επιπλέον, θα συνεισφέρει στον καλύτερο σχεδιασμό προστασίας από την εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών σε περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και θα βοηθήσει περαιτέρω στη προστασία των σπάνιων και απειλούμενων ιχθυοπληθυσμών.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η δημιουργία των δυναμικών βάσεων δεδομένων θα αποδώσουν δεδομένα ποιότητας και έγκυρες πληροφορίες. Επίσης, εάν στην Επιστήμη των Πολιτών ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα είναι αντάξια των δεδομένων που προκύπτουν από την κλασική ερευνητική διαδικασία. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι πολίτες συμβάλουν στην εξέλιξη της επιστήμης και σε πολλές περιπτώσεις επιταχύνουν τις εξελίξεις αυτές. Συνυπολογίζοντας λοιπόν όλα τα πολύτιμα για την έρευνα δεδομένα συμβάλουμε στην αύξηση της επιστημονικής παρατήρησης φθάνοντας σε δυνητικά σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα. Η επιπλέον υπεραξία της μετα-ανάλυσης των αποτελεσμάτων καθώς και η σύνθεσή τους θα αποτελέσει την απαρχή της σωστής ερμηνείας του προβλήματος και θα βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων και έγκυρων συμπερασμάτων.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η δυναμική διεπιστημονική ερευνητική μέθοδος του InAquatic θα οφελήσει τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης, την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερόμενων μελών ενώ μπορεί ακόμα και να ασκήσει επιρροή στη χάραξη στρατηγικής, να γίνει αφορμή για σημαντικές συζητήσεις και τελικά να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας πιο στενής σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη και την κοινωνία.

Το InAquatic είναι μία διεπιστημονική αξιολόγηση της αλλόχθονης ιχθυοπανίδας στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Με στόχο την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβληματος της εισαγωγής νέων ψαριών στις λεκάνες απορροής της χώρας βασιζόμενο στους τρείς πυλώνες: Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Επιστήμη των Πολιτών και Επικοινωνία της Επιστήμης.

Όροι Χρήσης

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω του ΕΔΒΜ 103 – “Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Νέους Ερευνητές – β κύκλος”

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (κωδικός έργου: MIS 5047785)

Στείλτε μας τις απορίες ή τα σχόλια σας & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας