Σχεδόν όλοι οι ποταμοκέφαλοι του γένους Squalius μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και χρειάζονται εργαστηριακές μετρήσεις ή γενετική ανάλυση για να προσδιοριστούν με σιγουριά. Το Squaliusvardarensis είναι διαδεδομένο είδος ποταμοκέφαλου που απαντάται στο Σπερχειό, στη Θεσσαλία, καθώς και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Έχει εισαχθεί στον ποταμού Κηφισό της Αθήνας. Επίσης κάποιο είδους Squalius που δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, έχει εισαχθεί στην λεκάνη απορροής της Λίμνης Μαραθώνα και στον Ποταμό Κηφισό της Βοιωτίας (κοντά στον Ορχομενό), όπου δεν υπάρχουν προηγούμενες αναφορές για την ύπαρξη γενικά ποταμοκέφαλων στις περιοχές αυτές.