Η περιοχή φυσικής γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους εκτείνεται από τη λίμνη Βόλβη έως τον ποταμό Έβρο. Έχει εισαχθεί σε μικρό ταμιευτήρα ένα παρακείμενο ρέμα σε περιοχή της ν. Θάσου.