Πρόκειται για ένα ευρέως εξαπλωμένο είδος γωβιού της Ποντο-Κασπίας, που ζει σε υγροτόπους των λεκανών απορροής του βορείου και βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως στη Λέσβο. Γενικά, η υπάρχει δυσκολία ταξινομικής ερμηνείας αυτών των ψαριών. Ενας πληθυσμός, εγκατεστημένος για πολλά χρόνια στην νότια Εύβοια (σε κανάλια και τεχνητές λίμνες στον Κάμπο Καρύστου) έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγο της περίεργης βιογεωγραφικής κατανομής – πολύ μακριά από κάθε άλλο γνωστό φυσικό πληθυσμό. Ο πληθυσμός αυτός θεωρείται από ορισμένους ερευνητές ως αλλότοπος ξενικός επειδή το γενετικά του χαρακτηριστικά είναι σχεδόν όμοια με τον πληθυσμό στον Έβρο (Vanhove et al., 2012). Το ζήτημα παρόλα αυτά είναι ακόμα υπό διερεύνηση.