Ένα κοινό είδος των κεντρικών Βαλκανίων (Ελλάδα, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία). Στην Ελλάδα η εξάπλωσή του εκτίνεται μεταξύ των λεκανών  του Αξιού και του Νέστου, καθώς και στη λεκάνη της λίμνης Βιστωνίδας. Αυτό το είδος καταγράφηκε για πρώτη φορά στο ποτάμιο σύστημα Αξιού το 1999 και εικάζεται ότι ίσως να πρόκειται για ανθρωπογενούς προέλευσης εισαγωγή (Šedivá et al., 2008; 2010). Απαιτείται περεταίρω έρευνα ώστε να διευκρινιστεί η φυλογεωγραφία των γενετικά παρόμοιων πληθυσμών που υπάρχουν στον  άνω ρου των ποταμών Στρυμόνα και Αξιού. Άλλα είδη μικρών ρεόφιλων βενθικών ψαριών όπως Βελονίτσες και Βίνοι (γένη: Sabanejewia, Barbatula) έχουν επίσης εγκαταστήσει αλλότοπους ξενικούς πληθυσμούς στα Βαλκάνια (Αλβανία, Κόσσοβο).