Ποταμοί διαρκούς ή περιοδικής ροής που ρέουν σε περιοχές χαμηλής κλίσης, σε πεδιάδες και κοντά παράκτιες περιοχές. Ορισμένοι ποταμοί σε υψίπεδα και οροπέδια επίσης έχουν παρόμοια μορφολογία.Συγκριτικά με τους ορεινούς ποταμούς, έμφανίζουν πιο αυξημενή θερμοκρασία νερού και θολερότητα ενώ έχουν πλατιές παρόχθιες ζώνες με την παρουσία παρακείμενων υγροτόπων. Περιλαμβάνουνσημαντικά μεγάλο πλούτο βιοποικιλότητας καθώς και πολλά ενδημικά είδη ψαριών. Ωστόσο, σε αυτές τις περιοχές  εμφανίζονται και  πολλά είδη ξενικών και αλλότοπων ξενικών ειδών ψαριών.