Ποταμοί διαρκούς ή περιοδικής ροής σε ορεινές ή ημορεινές περιοχές. Οι ποταμοί αυτοί τροφοδοτούνται είτε από πηγές, είτε από το λιώσιμο των πάγων με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν γρήγορη ροή και χαμηλή θερμοκρασία.Η  παρόχθια ζώνη τους είναι συνήθως περιορισμένηενώ σπάνια εμφανίζουν παρακείμεναυγροτοπικά οικοσυστήματα.  Επειδή οι ορεινοί ποταμοί έχουν ψυχρά νερά συνήθως τα ξενικά είδη ψαριών που μπορούν να προσαρμοστούν εδώ είναι σχετικά λίγα.