Ενδημικό είδος ορισμένων λεκανών απορροής ποταμών και λιμνών της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Ένας πρόσφατα καταγεγραμμένος αλλότοπος ξενικός πληθυσμός ανακαλύφθηκε στο ρέμα Μπογδάνου (λεκάνη απορροής των λιμνών Βόλβης και Κορώνειας). Είναι πρόσφατα εισαγμένος από τον άνθρωπο, καθώς βρίσκεται εκτός της γνωστής ιστορικής κατανομής του είδους. Είναι η πρώτη καταγραφή του είδους στην οικοπεριφέρεια της Θράκης που περιλαμβάνει και τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη (Bobori etal., 2014).