Ενδημικό της δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Πρόσφατα εισήχθη στο Βοιωτικό Κηφισό, στη λίμνη Υλίκη, καθώς και στις λίμνες Μαραθώνα (Αττική) και Τάκα (Πελοπόννησος). Χαρακτηριστικό του είδους είναι οι μεγάλοι και άφθονοι πληθυσμοί που δημιουργεί στις περιοχές που εισάγεται.