Τα λιμνία είναι πολύ μικρές λίμνες συνήθως πολύ μικρότερες από 20 στρέμματα σε έκταση. Υπάρχουν φυσικά και τεχνητά λιμνία, ορισμένα έχουν μόνιμα νερό, ωστόσο τα περισσότερα είναι κατακλισμένα μόνο εποχιακά. Πολλά από τα λιμνία που έχουν μόνιμα νερό είναι τεχνητά, δηλαδή ποτίστρες για ζώα, τεχνητές λιμνούλες σε πάρκα, ή κατάλοιιπα από εξορυκτικές εργασίες.  Τα λιμνία που κατακλύζονται με νερό μόνο για λίγους μήνες τον χρόνο συνήθως αποκαλούνται απλά υγρότοποι. Τα φυσικά λιμνία, ειδικά αυτά που τροφοδοτούνται από μεγάλες πηγές, μπορεί να έχουν εξαιρετική σημασία για πολλά σπάνια και ενδημικά υδρόβια ζώα και φυτά.Όπως και στις τεχνητές λίμνες, εδώ  εμφανίζονται αρκετά είδη ξενικών και ξενικών αλλότοπων ψαριών.