Ένα από τα πιο σημαντικά αυτόχθονα ψάρια, η άγρια πέστροφα της Πίνδου, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα πιο εισβολικά αλλότοπα ξενικά είδη σε μέρη που δεν προϋπήρχε και την έχει μεταφέρει ο άνθρωπος. Το είδος αυτό έχει επανειλημμένα εισαχθεί σε τμήματα του Νέστου και του Αλιάκμονα, ίσως και αλλού. Έχουν καταγραφεί πολλά υβρίδια μεταξύ αυτού του είδους και των ντόπιων πεστρόφων των προαναφερθέντων ποταμών. Οι πληθυσμοί στον ποταμό Βίστριτσα και στο Γοργοπόταμο (λεκάνη απορροής ποταμού Σπερχειού) όπως και αυτοί της περιοχής του Μουζακίου στην Θεσσαλία  ανήκουν σε αυτό το είδος -πιθανότατα ως αποτέλεσμα κάποιας εισαγωγής- καθώς δεν υπάρχουν προηγούμενες αναφορές για την ύπαρξή του σε αυτή τη λεκάνη απορροής.