Μικρόσωμο είδος ψαριού, όπου δεν ξεπερνάει τα 15 εκατοστά. Η φυσική κατανομή του περιορίζεται γύρω από τον Εύξεινο Πόντο με συγγενικούς πληθυσμούς στην Κασπία – χωρίς να παρουσιάζει ιστορικά κάποια επαφή με την λεκάνη της Μεσογείου. Την τελευταία δεκαετία έχουν εντοπιστεί δύο νέα είδη γωβιών στον ποταμό Έβρο, το συγκεκριμένο καθώς και το είδος Neogobius fluviatilis (Ποντογωβιός), ενώ στην περιοχή υπάρχουν ήδη δύο αυτόχθονοι γωβιοί (που εξαπλώνονται και πιο ανατολικά μαζί με άλλα είδη που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα). Εικάζεται ότι ο Γυμνοτράχηλος γωβιός μαζί με τον Ποντογωβιό κατεβήκαν πολύ πρόσφατα από τον Βουλγαρικό τμήμα του Έβρου, υποβοηθούμενα από τον άνθρωπο.

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη αυτά έχουν εισέλθει στο Ελληνικό και Τουρκικό τμήμα του Έβρου προφανώς από την Βουλγαρία που ευνοεί την μεταφορά ψαριών, λόγω της εξαιρετικά αναπτυγμένης ερασιτεχνικής αλιείας στα μεγάλα φράγματα. Τα είδη αυτά μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από συστήματα των ακτών της Μαύρης Θάλασσας και του Κάτω Δούναβη όπου αφθονούν. Είτε οι ψαράδες τα χρησιμοποιούν ως ζωντανό δόλωμα είτε εισέρχεται ακούσια ο γόνος τους με μεταφορές άλλων ειδών (Κυπρίνοι κ.α.) όταν πραγματοποιούνται αλιευτικοί εμπλουτισμοί. Εξαιτίας λοιπόν της κοινής πρακτικής των εισαγωγών ξενικών ειδών σε διάφορα τεχνητά και φυσικά υδατικά συστήματα, ο Έβρος χαρακτηρίζεται πλέον σε αρκετές μελέτες ως η “πύλη εισόδου” για ξενικά είδη από την Βουλγαρία προς την Μεσόγειο.

Ο Γυμνοτράχηλος γωβιός μπορεί γενικά να χαρακτηριστεί ως ευρύοικο είδος και απαντάται μαζί με τους αυτόχθονους γωβιούς. Ζει σε γλυκά νερά αλλά αντέχει και στις εκβολές των ποταμών καθώς και σε λίγο υφάλμυρες λιμνοθάλασσες.

Οι επιπτώσεις των γωβιών πάνω στην τοπική πανίδα είναι άγνωστες. Σε άλλες περιοχές ξενικοί πληθυσμοί Ποντοκάσπικων γωβιών έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και αλλαγές στις βιοκοινότητες των ψαριών. Οι γωβιοί – παρότι μικρά ψάρια- είναι αρκετά εισβολικά είδη – μπορούν και να εκτοπίσουν παρόμοια βενθικά είδη από την περιοχή τους, τρέφονται με την τροφή τους και ανταγωνίζονται και με άλλες μορφές. Υπάρχουν έρευνες στην Δυτική, Κεντρική Ευρώπη και Αμερική που δείχνουν ότι οι Ποντοκάσπικοι γωβιοι έχουν εκτοπίσει τους φυσικούς πληθυσμούς ψαριών που κάποτε κάλυπταν παρόμοιους θώκους. Οι ξενικοί γωβιοί δείχνουν και μεγάλη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές τροφές και συνθήκες. Στον Έβρο είναι βέβαιο ότι η εγκατάσταση των γωβιών πραγματοποιήθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια – μετά το 2010 – και είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες.