Εάν από τα μεγαλύτερα γατόψαρα του κόσμου και της Ελλάδας.  Έχει εισαχθεί σε ορισμένες περιοχές αλλά η παρουσία του δεν είναι ακόμη σίγουρη. Εικάζεται για παράδειγμα (από πληροφορίες κατοίκων), ότι έχει εισαχθεί στον ποταμό Αλφειό.