Ενδημικό είδος του κάτω ρου του ποταμού Αχελώου, κυρίως στις λίμνες και στα κανάλια. Έχει μεταφερθεί επίσης στις λίμνες της Παμβώτιδας και της Βόλβης, ενώ πρόσφατα βρέθηκε και στη λίμνη Υλίκη (λεκάνη απορροής ποταμού Βοιωτικού Κηφισού).