Ενδημικό είδος των Βαλκανίων, το οποίο απαντάται στην Ελλάδα από τον Θεσσαλικό Πηνειό μέχρι τον Αξιό και τη λίμνη Δοϊράνη. Έχει εισαχθεί στις λίμνες Τριχωνίδα και Οζερό, στη λεκάνη απορροής του Αχελώου (Koutsikos etal., 2012).