Ενδημικό της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Τα έτη 2009 και 2012, βρέθηκαν πληθυσμοί του στον Θεσσαλικό Πηνειό. Στις τοποθεσίες αυτές, η παρουσία του είναι αποτέλεσμα κάποιας πρόσφατης ανθρωπογενούς μεταφοράς, καθώς ο ποταμός Πηνειός βρίσκεται εκτός της γνωστής γεωγραφικής κατανομής του Αττικόψαρου, διότι το είδος δεν έχει φυσική κατανομή  στην οικοπεριφέρεια Μακεδονίας-Θεσσαλίας.