Ξενικό τριπλοϊδές είδος, συγγενικό με την πεταλούδα (Carassius gibelio) και το χρυσόψαρο (Carassius auratus), εισαγμένο από την Ιαπωνία. Το μέγεθός του φθάνει έως και τα 39 εκατοστά.

Σε πρόσφατη μελέτη που είχε ως στόχο την γενετική ανάλυση των πληθυσμών των ειδών C. gibelio και C. auratus της Ελλάδας, τυχαία απεδείχθη ότι το Carassius langsdorfii υπάρχει εγκατεστημένο και στα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το αγριοχρυσόψαρο της Ιαπωνίας τακτοποιήθηκε γενετικά σε λίμνες εντός της λεκάνης απορροής του Αχελώου.

Επί του παρόντος, είναι σχεδόν αδύνατο να το ξεχωρίσει κανείς από το C. auratus και το C. gibelio στο πεδίο, γι’ αυτό και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ορισμένοι πληθυσμοί αυτών των ειδών να τακτοποιηθούν στο μέλλον ως C. langsdorfii.